تغییرات مرتبط

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ ‏۰۲:۴۱
 
 
نام صفحه:

‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۹

     ‏۲۲:۳۳  نوشتار محتوا:بانک (Bank)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵٬۸۵۷). . Sepahvand (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۱۹:۰۸  آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷٬۳۹۹). . [Sepahvand‏ (۲×)]
      ‏۱۹:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۸). . Sepahvand (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو     ‏۱۹:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷٬۱۲۱). . Sepahvand (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<big>قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی</big><br /> * ''ماده 1'': اشتغال به عملیات بانکی...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۹:۰۱  قانون عملیات بانكی بدون ربا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲٬۴۸۸). . Sepahvand (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<big>قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)</big> == <big>فصل اول: اهداف و وظایف نظام بانک...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۸:۵۹  قانون پولی و بانکی کشور‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۳٬۴۷۱). . Sepahvand (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<big>قانون پولی و بانکی کشور ‌</big><br /> مصوب {{تاریخ|18|04|1351}} مجلس شورای ملی با اعما...» ایجاد کرد)
     ‏۱۸:۱۷  نوشتار محتوا:ثبات مالی (Financial Stability)‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۱۱۷). . [M.ebrahimi‏ (۵×)]
      ‏۱۸:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰۸). . M.ebrahimi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸). . M.ebrahimi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹). . M.ebrahimi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۳۰). . M.ebrahimi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۶۲۲). . M.ebrahimi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۹

     ‏۱۹:۲۸  نوشتار محتوا:اعتبارات اسنادی (Letter of Credit)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶۰). . M.ebrahimi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۸:۱۶  نوشتار محتوا:ثبات مالی (Financial Stability)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۵۴). . [M.ebrahimi‏ (۳×)]
      ‏۱۸:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . M.ebrahimi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷۲). . M.ebrahimi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸۳). . M.ebrahimi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۶:۲۳  (سیاههٔ حذف). . [Sepahvand‏ (۳×)]
      ‏۱۶:۲۳ . . Sepahvand (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ نوشتار محتوا:اعتبارات اسنادی (Letter of Credit) را احیا کرد (۳۰ نسخه) ‏
      ‏۱۶:۱۷ . . Sepahvand (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ نوشتار محتوا:اعتبارات اسنادی (Letter of Credit) را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: « <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="1471" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> '''مفهوم:''' اعتبارات اسنادی Letter of Credit (L/C) '''مفا...»)
      ‏۱۶:۱۵ . . Sepahvand (بحث | مشارکت‌ها) تغییرمسیر نوشتار محتوا:اعتبارات اسنادی (Letter of Credit) را با رونویسی حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «نوشتار محتوا:اعتبارات اسنادی - (Letter of Credit)»)