اصول اساسی

دانشنامه تخصصی بودن[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بانکی پدیا دارای ویژگی های یک دانشنامه تخصصی است و یک فضای وبلاگ نویسی، ارائه دیدگاه‌ها، نظرات شخصی و تبلیغات نیست. نوشتارها نباید شامل نظریه‌ها، داده‌ها، عبارت‌ها، مفاهیم و یا عقاید غیرمعتبر باشد. نویسندگان باید بر دقت، صحت و درستی نوشتارها تمرکز ویژهای داشته باشند. هدف آن است که بانکی پدیا یک مرجع قابل اعتماد برای آشنایی و رفع ابهام درباره مفاهیم تخصصی در حوزه مالی و بانکی باشد. بنابراین در انتخاب همکاران و منابع دقت بالایی صورت گرفته و مفاهیم نگارش شده پس از طی چندین مرحله کنترلی با نظر کمیته داوران انتشار می‌یابد.

بی طرفی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

هدف بانکی پدیا ارائه تمامی دیدگاه‌ها در مورد هر مقوله است. گاهی این کار مستلزم بیان کردن چندین دیدگاه مختلف و گسترش هریک به حد کافی است؛ تا کاربر بداند هر دیدگاه از کدام منبع می‌آید و هیچ دیدگاهی نباید به عنوان «حقیقت محض» یا «بهترین دیدگاه» معرفی شود. برای رسیدن به چنین هدفی، آوردن منابع معتبر و قابل استناد در هر جای ممکن و به خصوص در موضوعات مورد اختلاف، ضروری است. وقتی در مورد اینکه کدام نسخه بی طرف‌تر است، اختلاف نظری پیش آید، بر اساس شیوه حل اختلاف بانکی پدیا به آن رسیدگی می‌گردد.

مشارکت آزاد[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مشارکت در بانکی پدیا برای همه متخصصین و خبرگان مالی و بانکی آزاد می‌باشد. در خلق نوشتارها احترام به حق تکثیر و در ویرایش نوشتارها رعایت جانب انصاف ضروری است. در بانکی پدیا هیچ نویسنده‌ای مالک نوشتار خود نخواهد بود و پیشنهادات برای ویرایش نوشتارها و همچنین استفاده از آن برای عموم آزاد است. توزیع نوشتارهای بانکی پدیا با رعایت قوانین حق تکثیر مجاز است.

روش تعامل[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در مواردی که اختلاف نظر در محتوای نوشتارها وجود دارد، بانکی پدیا دارای روش تعامل، مباحثه و نتیجه‌گیری می‌باشد. بهتر است نویسندگان نوشتارها با صبر و اطمینان در بحث‌ها شرکت کنند، به یکدیگر احترام بگذارند و پذیرای نظرات مخالف باشند و در نهایت به شیوه حل اختلاف بانکی پدیا پایبند باشند.

دسترسی آسان[ویرایش | ویرایش مبدأ]

خلق یا ویرایش نوشتارها در بانکی پدیا نه تنها کار دشواری نیست بلکه دلپذیر نیز می‌باشد. نویسنده اولیه در هنگام خلق یک نوشتار لزومی ندارد که به تمامی جوانب موضوع بدون هیچ کاستی بپردازد و نوشتاری کامل و بدون نقص ارائه دهد، زیرا نوشتارها به تدریج با ویرایش و مشارکت سایر نویسندگان به بلوغ می‌رسند. ارائه پیشنهادات برای ویرایش نوشتارها هم بسیار راحت است و با تأیید دبیرخانه قابل انتشار خواهد بود. نگرانی بابت از بین رفتن نوشتارهای قبلی نیز وجود ندارد زیرا نسخه‌های قبلی نوشتارها محفوظ می‌مانند.