اومنی (Omni)

تعریف

اومنی بستری برای ایجاد و مبادله دارایی‌ها و پول‌های دیجیتال و لایه نرم‌افزاری ساخته شده از بلاکچینی با بالاترین سطح از مشهورتریت، حسابرسی و ایمنی (بیت‌کوین) است. در حقیقت تراکنش‌های اومنی، تراکنش‌های بیت‌کوینی هستند که قابلیت ویژگی‌های نسل آینده را بر روی بلاک‌چین بیت‌کوین تقویت می‌کنند. به بیان دقیق‌تر، هسته اومنی یک هسته بیت‌کوین ارتقا یافته است که تمامی ویژگی‌های بیت کوین را در کنار ویژگی‌های لایه اومنی پیشرفته فراهم می‌کند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1. Omni is a platform for creating and trading custom digital assets and currencies. It is a software layer built on top of the most popular, most audited, most secure blockchain -- Bitcoin. Omni transactions are Bitcoin transactions that enable next-generation features on the Bitcoin Blockchain. Our reference implementation, Omni Core is an enhanced Bitcoin Core that provides all the features of Bitcoin as well as advanced Omni Layer features.

English Definition 2. Omni is a decentralised, peer-to-peer, and distributed trading platform built on top of the Bitcoin blockchain, from a team that calls itself the Omni Layer. in order to facilitate peerless, trustless, and effortless exchange of assets or value between parties without involving middlemen.

English Definition 3. Omni Layer (formerly Mastercoin) is a digital currency and communications protocol built on the Bitcoin blockchain. It is one of several efforts to enable complex financial functions in a cryptocurrency. Planned features include the development of a decentralized Omni exchange and the implementation of smart property and savings wallets.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: اومنی بستری برای ایجاد و مبادله دارایی‌ها و پول‌های دیجیتال و لایه نرم‌افزاری ساخته شده از بلاکچینی با بالاترین سطح از مشهورتریت، حسابرسی و ایمنی (بیت کوین) است. در حقیقت تراکنش‌های اومنی، تراکنش‌های بیت کوینی هستند که قابلیت ویژگی‌های نسل آینده را بر روی بلاک چین بیت کوین تقویت می‌کنند. به بیان دقیق‌تر، هسته اومنی یک هسته بیت کوین ارتقا یافته است که تمامی ویژگی‌های بیت کوین را در کنار ویژگی‌های لایه اومنی پیشرفته فراهم می‌کند.

منبع دوم: اومنی یک بستر مبادله غیرمتمرکز ، همتا به همتا و توزیع شده است که بر روی بلاک‌چین بیت‌کوین ساخته شده و از تیمی منشأ گرفته است که خود را لایه اومنی نام گذاری می‌کند. این پول دیجیتال برای تجهیز مبادله بدون همتا، بدون نیاز به اعتماد و بی‌دردسر دارایی‌ها یا ارزش‌آفرینی بین طرفین بدون وجود واسطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منبع سوم: لایه اومنی (که در ابتدا مستر کوین نام‌گذاری شده بود) به مفهوم پول دیجیتال و پروتکل ارتباطی است که در بستر بلاک‌چین بیت‌کوین ساخته می‌شود. این لایه یکی از تلاش‌های متعددی است که کارکردهای مالی پیچیده در رمزارز را امکان پذیر می‌کند. ویژگی‌های برنامه‌ریزی شده آن دربرگیرنده توسعه مبادله اومنی غیرمتمرکز و پیاده‌سازی اموال هوشمند و کیف‌های پول پس انداز است.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference address 1. https://www.omnilayer.org

Reference address 2. https://coinswitch.co/info/omni/what-is-omni

Reference address 3. https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Omni_Layer#cite_note-1

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی ۱: همانند کانترپارتی، مسترکوین/ اومنی نیز بر اساس زنجیره بلوکی بیت کوین کار می‌کند. در ژانویه ۲۰۱۵، نام مسترکوین به اومنی تغییر پیدا کرد تا از این طریق از دست انتقادات موجود نجات پیدا کند و نشان بدهد که نسخه بهتری از این پروژه تولید شده است. سایت Overstock.com برای ایجاد یک مرکز مبادلات دارایی مبتنی بر ارزهای رمزی از مسترکوین/ اومنی کمک گرفت اما نهایتاً به این نتیجه رسید تا کارش روی این پروژه را بدون کمک توسعه دهندگان مسترکوین/ اومنی ادامه بدهد. با این حال، در حال حاضر، سه پروژه توسط سیستم مسترکوین/ اومنی انجام شده اند که سودمندی این سیستم را مورد تأیید قرار می دهند. نام این پروژه ها به ترتیب عبارت است از Maidsafe ،Tether و Factom.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی ۱: https://pishro-asak.com/omni

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده

بیت‌کوین، پول دیجیتال، رمزارز.