بانک (Bank)

تعریف

بانک یک مؤسسه اعتباری برای جذب سپرده و اعطای تسهیلات است که خدمت انتقال پول و انواع خدمات مالی نیز انجام می‌دهد.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: A bank is an establishment authorized by a government to accept deposits, pay interest, clear checks, make loans, act as an intermediary in financial transactions, and provide other financial services to its customers.

English Definition 2: A bank is a business enterprise that provides money-related services. Banks grant loans and thereby create deposit money. They fund their operations by accepting money from third parties (deposit business) or issuing debt securities.

English Definition 3: A bank is a financial institution licensed to receive deposits and make loans. Banks may also provide financial services, such as wealth management, currency exchange, and safe deposit boxes..

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 1. منبع اول: بانک به مؤسسه مجاز شناخته‌شده از سوی دولت گفته می‌شود برای اینکه سپرده جذب کند، سود سپرده پرداخت کند، تسویه چک برعهده بگیرد، تسهیلات اعطا کند، در مقام واسطه در نقل و انتقالات مالی نقش ایفا کند و سایر خدمات مالی را به مشتریان خود ارائه نماید.
 2. منبع دوم: بانک یک نوع بنگاه تجاری است که خدمات مرتبط با پول ارائه می‌کند. بانک‌ها با اعطای تسهیلات باعث خلق پول می‌شوند. بانک‌ها با جذب پول از اشخاص ثالث (به شکل جذب سپرده) یا انتشار اوراق بدهی، عملیات مالی خود را تأمین وجه می‌کنند.
 3. منبع سوم: بانک، یک مؤسسه مالی دارای مجوز رسمی برای دریافت سپرده و اعطای تسهیلات است. بانک‌ها همچنین ممکن است خدمات مالی، مانند مدیریت ثروت، خدمات ارزی، و خدمات سپرده‌ای ایمن ارائه کنند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

 • Reference address 1: http://www.businessdictionary.com/definition/bank.html
 • Reference address 2: https://bit.ly/2Yj9yx9
 • Reference address 3: https://www.investopedia.com/terms/b/bank.asp

متون منتخب از منابع فارسی

 1. تعریف فارسی اول: بانک مؤسسه‌ای است برای نگهداری وجوه افراد، جمع‌آوری وجوه اضافی مردم و اعطای این وجوه به صورت تسهیلات اعتباری به کسانی که منابع مالی نیاز دارند. کلمه بانک از لغت ایتالیایی بانکو[۱] اقتباس شده است. بانکو در زمان قدیم در ایتالیا به جلو خان یا دکه یا بساط صرافانی اطلاق می‌شده که به معاملات پولی اشتغال داشته‌اند.
 2. تعریف فارسی دوم: مؤسسه‌ای تجاری که سپرده می‌پذیرد و وام می‌دهد. بانک‌ها اساساً کارشان انجام دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طرف مشتریان، پذیرش سپرده‌گذاری و ارایه وام‌‌های کوتاه مدت به اشخاص خصوصی، شرکت‌ها و سایر سازمان‌ها می‌باشد. با این حال خدمات انتقال پول نیز فراهم می‌کنند و در سال‌های اخیر وارد بسیاری از خدمات مالی شده‌اند.

آدرس منابع فارسی

 1. آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانكداری و مالیه بین‌المللی، تهران: فرهنگ معاصر.
 2. آدرس منبع فارسی دوم: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشريحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمد حسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده

 1. Banco