دارایی مشهود (Tangible asset)

تعریف

دارایی مشهود به وجه نقد، تجهیزات، ماشین‌آلات، کارخانه، اموال و هر نوع دارایی دیگر با موجودیت فیزیکی بلندمدت گفته می‌شود که برای استفاده در عملیات کسب و کار و نه با هدف فروش به مشتریان خریداری می‌شوند. این نوع اموال برخلاف دارایی‌های نامشهود، ممکن است در اثر آتش‌سوزی، طوفان، یا سایر انواع بلایا یا تصادف‌ها و برخوردها تخریب شده یا از بین بروند. با این وجود می‌توان از آن‌ها به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات استفاده کرد و برای دسترسی به وجه نقد در شرایط اضطرار می‌توانند به‌راحتی فروخته شوند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 • English Definition 1: Tangible assets are assets including human-made (produced) non-financial assets and non—produced natural assets, and excluding intangible (non—produced) assets such as patents or goodwill.
 • English Definition 2: Cash, equipment, machinery, plant, property anything that has long-term physical existence or is acquired for use in the operations of the business and not for sale to customers. Tangible assets, unlike intangible assets, can be destroyed by fire, hurricane, or other disasters or accidents. However, they can be used as collateral to raise loans, and can be more readily sold to raise cash in emergencies.
 • English Definition 3: A tangible asset is an asset that has a finite monetary value and usually a physical form.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 1. منبع اول: دارایی‌های مشهود مشتمل بر اموال غیرمالی ساخت دست بشر و دارایی‌های طبیعی تولید نشده بوده و شامل اموال غیرمشهود (تولید نشده) نظیر حق امتیاز انحصاری یا سرقفلی نیست.
 2. منبع دوم: وجه نقد، تجهیزات، ماشین‌آلات، کارخانه، اموال و هر آن چه که دارای موجودیت فیزیکی بلندمدت هستند و برای استفاده در عملیات کسب و کار و نه با هدف فروش به مشتریان خریداری می‌شوند، دارایی مشهود را شکل می‌دهند. این نوع اموال برخلاف دارایی‌های نامشهود، ممکن است در اثر آتش‌سوزی، طوفان، یا سایر انواع بلایا یا تصادف‌ها و برخوردها تخریب شده یا از بین بروند. با این وجود می‌توان از آن‌ها به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات استفاده کرد و برای دسترسی به وجه نقد در شرایط اضطرار می‌توانند به‌راحتی فروخته شوند.
 3. منبع سوم: دارایی مشهود نوعی دارایی است که دارای ارزش پولی متناهی بوده و معمولاً به شکل فیزیکی وجود دارند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

 • Reference Address 1: https://stats.oecd.org/glossary/search.asp
 • Reference Address 2: http://www.businessdictionary.com/definition/tangible-asset.html
 • Reference Address 3: https://www.investopedia.com/terms/t/tangibleasset.asp

متون منتخب از منابع فارسی

 1. تعریف فارسی اول: دارایی‌‌های قابل لمس، دارایی‌های فیزیکی یا مادی متعلق به شخص یا شرکت مثل ساختمان، اثاثه و ماشین‌الات گویند.
 2. تعریف فارسی دوم: دارایی که می‌توان ان را لمس کرد مثل اشیا فیزیکی، زمین، ساختمان یا ماشین‌ آلات. با این حال دارایی مشهود می‌تواند شامل اجاره‌ها و سهام شرکت ها نیز باشد.

آدرس منابع فارسی

 • ۱. آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین‌المللی، تهران: فرهنگ معاصر.
 • ۲. آدرس منبع فارسی دوم: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده