بانکداری بین‌الملل

این حوزه کاری به منظور آشنایی با بانکداری بین‌الملل و همچنین انواع روش‌های پرداخت، زیرساخت‌ها و ابزارهای بانکداری بین‌الملل ایجاد شده است. این دامنه هر آنچه که مورد نیاز عملیات بانکداری بین‌الملل می‌باشد را در بر می‌گیرد.