کسب و کار بانکی

این حوزه کاری به منظور آشنایی با انواع بانکداری و همچنین روش‌ها، زیرساخت‌ها و محصولات بانکداری ایجاد شده است. در این دامنه هر آنچه که مورد نیاز عملیات بانکداری می‌باشد- از تعریف مشتریان گرفته تا انواع مدل‌های کسب و کار- و همچنین انواع مختلف حساب‌ها را در بر می‌گیرد.