جعاله عام (General Ju’alah)

تعریف

جعاله عام یکی از انواع عقد جعاله بوده که در آن توجه اصلی کارفرما (جاعل) به انجام کار است و انجام‌دهنده کار هرکس باشد تفاوتی نمی‌کند. برای مثال دولت اعلام می‌دارد هر کس که بتواند معدن خاصی را کشف کند، مبلغ معینی دریافت می‌کند. در این موارد آن چه برای کارفرما (جاعل) مهم است رسیدن به نتیجه کار است و عنایت خاصی به عامل ندارد. در جعاله عام هر کسی با اطلاع به جاعل یا بدون اطلاع دادن به او کار را انجام دهد، مستحق دستمزد (جعل) خواهد بود.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

آدرس منابع غیر‌فارسی

متون منتخب از منابع فارسی

  • تعریف فارسی اول: جعالۀ عام، که در آن، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد كه توسط چه كسی انجام پذیرد، مثلاً می‌گوید، هر كس فلان كار را انجام دهد، این‌ قدر پاداش می‌دهم.
  • تعریف فارسی دوم: جعالۀ عام، اگر جاعل (كارفرما)، براى انجام كار به فردى خاص نظر ندارد - مثلاً اعلام مى‌كند كه هر كس، فلان كار را برايم انجام دهد، فلان مبلغ به او پاداش مى‌دهم - چنين جعاله‌اى را «جعالۀ عام» مى‌گويند. در جعالۀ عام، اگر عملى را چند نفر به‌طور مشترک انجام دهند، هريک به مقدار سهمى كه در كار داشته‌اند، در پاداش سهيم خواهند بود.

آدرس منابع فارسی

  • آدرس منبع فارسی اول: کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۸). حقوق مدنی، درس­‌هایی از عقود معین. تهران، گنج دانش.
  • آدرس منبع فارسی دوم: حصارکی، نعمت الله. (۱۳۸۱). احکام اقتصادی (۲)، جلد اول. تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده