خرده رمزارز بانک مرکزی (Retail CB Cryptocurrency)

تعریف

رمزارز بانک مرکزی می‌تواند خرد و در قالب یک برنامه ارتباط رو در رو و مستقیم مشتری باشد. منفعت اصلی خرده رمزارز بانک مرکزی، ایجاد دسترسی عمومی به حساب‌های متمرکز بانک مرکزی و فراهم کردن پتانسیل ناشناسی وجه است. نمادین ترین طرح خرده رمزارز بانک مرکزی، فدکوین بوده است که توسط کانینگ (۲۰۱۴) ارائه شده است.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 • English Definition 1: Two basic CBCC types: retail and wholesale. If anonymity is not seen as important, then most of the alleged benefits of retail CBCCs can be achieved by giving the public access to accounts at the central bank, something that has been technically feasible for a long time but which central banks have mostly stayed away from. Retail payments are relatively low-value transactions, in the form of eg cheques, credit transfers, direct debits and card payments. Fedcoin is an example of a retail CBCC.
 • English Definition 2: CBCCs could be “retail”, a customer-facing application. the most iconic proposal of a retail CBCC was the Fedcoin, proposed in Koning (2014).
 • English Definition 3: The main benefit a consumer-facing retail CBCC would offer, over the provision of public access to centralised central bank accounts, is that the former would have “the potential to provide the anonymity of cash.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 1. منبع اول: دو نوع رمزارز بانک مرکزی وجود دارد که عبارتند از خرده رمزارز بانک مرکزی و رمزارز کلان بانک مرکزی. اگر ناشناس بودن مهم تلقی نشود، آن گاه اکثر منافع ادعاشده خرده رمزارز بانک مرکزی می‌تواند با دسترسی عمومی به حساب‌ها نزد بانک مرکزی قابل دستیابی باشد که این امر از نظر فنی برای مدت طولانی قابل حصول بود اما بانک‌های مرکزی اکثراً از آن دوری کرده اند. پرداخت های خرد به طور نسبی تراکنش های با ارزش پایین هستند که در اشکال چک، انتقالات اعتباری، بدهی مستقیم و پرداخت های کارتی تحقق پیدا می کنند. فدکوین به عنوان نمونه‌ای از خرده رمزارز بانک مرکزی شناخته می شود.
 2. منبع دوم: رمزارز بانک مرکزی می‌تواند خرد و در قالب یک برنامه ارتباط رو در رو و مستقیم مشتری باشد. نمادین ترین طرح خرده رمزارز بانک مرکزی، فدکوین بوده است که توسط کانینگ (۲۰۱۴) ارائه شده است.
 3. منبع سوم: منفعت اصلی خرده رمزارز بانک مرکزی در حالت ارتباط رو در رو و مستقیم با مشتری، علاوه بر ایجاد دسترسی عمومی به حساب‌های متمرکز بانک مرکزی، مبتنی بر فراهم کردن پتانسیل ناشناسی وجه است.

آدرس منابع غیر‌فارسی

 • Reference Address 1: Bech, M. and R Garratt. (2017) "Central bank cryptocurrencies", BIS Quarterly Review, September 2017, Bank for International Settlements.
 • Reference Adress 2: https://medium.com/@arjungovind55/central-bank-cryptocurrencies-the-next-step-for-crypto-fcfe06f82f95#_ftn9
 • Reference Address 3: https://bravenewcoin.com/insights/the-bank-for-international-settlements-explores-central-bank-cryptocurrencies

متون منتخب از منابع فارسی

 1. تعریف فارسی اول: رمز ارزی که برای استفاده‌ی خرد میان مردم منتشر شود و دسترسی‌اش جهانی باشد را خرده‌ رمز ارز بانک مرکزی گویند. خرده‌ رمز ارز بانک مرکزی جایگزینی الکترونیک برای اسکناس نقد است. بنابراین، به ازای از چرخه خارج کردن هر واحد پول کشور، یک واحد از خرده‌ رمز ارز بانک مرکزی می‌تواند تولید شود. در این صورت پایه پولی کشور تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد و حجم پول در گردش ثابت می‌ماند. یکی از ویژگی‌های مهم خرده‌ رمز ارز بانک مرکزی، انتقال آن به صورت همتا به‌ همتا است. بر خلاف انتقال پول در شبکه‌ی شتاب، در انتقال رمزارز هویت واقعی انتقال‌دهنده مشخص نمی‌شود و نوعی از ناشناسی مشابه انتقال پول نقد در انتقال خرده‌ رمز ارز وجود دارد. ویژگی مهم‌دیگر خرده‌ رمز ارز بانک مرکزی، نگهداری شخصی آن، همانند اسکناس است. خرده‌ رمز ارز بانک مرکزی هنوز در کشوری تولید و منتشر نشده، اما مفهوم آن به صورتی گسترده در جوامع دانشگاهی و تحقیقاتی مورد بحث قرار می‌گیرد.

آدرس منابع فارسی

 • آدرس منبع فارسی اول: چوبچیان، پوریا (۱۳۹۷)، خرده رمز ارز بانک مرکزی، فرصت‌ها و ملاحظات، شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، کد ۸۵۹۰۰.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده