سیستم حلقه باز (Open-Loop)

تعریف

کارت حلقه باز یک نوع کارت پرداخت الکترونیکی است که در هر موقعیت قابل قبولی، امکان استفاده دارد. این نوع کارت دارای نشان کارت یا شبکه (برای پردازش نقل و انتقالات واقعی ) مانند ویزا، مسترکارت، امریکن اکسپرس است

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English definition 1: An open loop card is a general-purpose charge card that can be used anywhere that brand of card is accepted. It usually bears the logo of the card brand or network (which processes the actual transactions), such as Visa, MasterCard, American Express, or Discover. Open loop cards can be credit cards, debit cards, gift cards, or prepaid cards.

English Definition 2: Open loop is a term used to describe general purpose cards that carry the American Express, Discover, MasterCard or Visa logo and can be used wherever those cards are accepted. Open-loop cards have a price for their convenience — they are more likely to carry fees.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: کارت حلقه باز، نوعی کارت شارژ با کاربری عمومی است که در هر جایی که برند کارت مربوطه مورد قبول واقع می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع کارت دارای نشان کارت یا شبکه (برای پردازش نقل و انتقالات واقعی ) مانند ویزا، مسترکارت، آمریکن اکسپرس یا دیسکاور است. کارت‌های حلقه باز به عبارتی همان کارت‌های اعتباری، کارت‌های بدهی، کارت‌های بدهی یا کارت‌های پیش‌پرداخت هستند.
  2. منبع دوم: حلقه باز اصطلاحی است که برای توصیف کارت‌های با کاربری عمومی استفاده می‌شود و نشان‌هایی نظیر امریکن اکسپرس، دیسکاور، مسترکارت یا ویزا نیز از جمله این کارت‌ها به شمار می‌روند و در هر موقعیتی که قابل قبول باشد، قابل استفاده هستند. کارت‌های حلقه باز به دلیل راحتی استفاده از آن دارای قیمت مشخص بوده و استفاده از آن‌ها به احتمال زیاد مستلزم پرداخت کارمزد نیز می‌باشد.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: https://www.investopedia.com/terms/o/open-loop-card.asp

Reference Address 2: https://www.creditcards.com/credit-card-news/glossary/term-open-loop.php

متون منتخب از منابع فارسی

  1. منبع فارسی اول: کارت‌‌های حلقه باز عموماً به کارت‌هایی گفته می‌شود که توسط بانک‌ها صادر می‌شوند و دارای لوگوهای آمکس، ویزا، مسترکارت یا دیسکاور هستند و می‌توانند در مکان‌‌هایی که پذیرش می‌‌شوند، مورد استفاده قرار گیرند. پذیرش توسط پذیرنده‌ها تأیید می‌شود و معمولاً دارای مبلغی به‌عنوان کارمزد است.

آدرس منابع فارسی

۱. آدرس منبع فارسی اول: https://www.bmicc.ir/bmicc/ShowContent.aspx?id=338

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده